RussianEstonianEnglish
600 25 25
Best sellers
USB 3.1 | Read speed 150 MBytes/sec, SDDDC4-256G-G46
34.90 EUR
33.80 EUR
Dimensions 164 x 112 x 8 mm
11.90 EUR
Non-toxic and Safe. Extremely durable surface. Various colors, shapes and size for your choice. Easy...
2.75 EUR
Non-toxic and Safe. Extremely durable surface. Various colors, shapes and size for your choice. Easy...
2.75 EUR
E-shop terms & conditions

Kasutusleping

Arvutimarket OÜ e-poe kasutusleping.

 

Arvutimarket OÜ, registrikoodiga 14883925, aadress Õismäe tee 1A/1B, 13515 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab ATF'i E-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma iskuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

 

1. E-pood

 

1.1 ATF'i (edaspidi e-pood) on osutaja poolt loodud internetipood mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

 

 

2. Üldsätted

 

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest eesti vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

2.4. Teenuse osutaja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Teenuse kasutaja ei ole käesoleva Kasutuslepingu lugenud.

 

 

3. Tooted ja ostu sooritamine

 

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha hiljemalt 14 päeva jooksul.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. Täpsema info saamiseks tuleb pöörduda teenindusosakonna poole.

Teenuse osutaja ei vastuta tooteinfo ega fotode täpsuse eest. See informatsioon pärineb hulgimüüjatelt ja/või tootjatelt, ja Teenuse osutajal ei ole võimalik selle täpsust kõigi toodete puhul kontrollida.

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.5 Teenuse kasutaja kinnitab et on vähemalt 15 aastane.

3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, pangalink ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel.

3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8 Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu ning on tasunud tellimuse eest pangaülekandega.

 

 

4. Hinnad

 

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui on e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 

 

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

 

5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

5.1.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires kulleriga.

5.1.2 Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järgi Tallinnas Õismäe tee 1A/1B asuvasse ATF'i poodi.

5.2 Kui Teenuse kasutaja valinud kohaletoimetamise viisiks kulleri, siis toimub kaupade kohaletoimetamine kulleriga 2-7 tööpäeva jooksul. Kõik saadetised on kindlustatud kliendile üleandmise hetkeni.

5.3 Kui Teenuse kasutaja valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järgi tulemise Tallinnas Õismäe teel 1A/1B asuvasse ATF'i poodi, siis informeeritakse Teenuse kasutajat telefi või e-posti teel hetkel kui tema poolt tellitud kaubad on valmis pandud kättesaamiseks. Vastav info edastatakse Teenuse kasutajale hiljemalt 1-7 tööpäeva jooksul tellimuse esitamisest ja raha laekumisest Teenuse osutaja arveldusarvele.

5.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.

5.5. Kodulehel olevad kättesaamise kuupäevad / tarneajad on ligikaudsed.

5.6 Teenuse osutaja ei vastuta ühelgi moel kauba kättetoimetamise võimaliku hilinemise või otsalõppemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.

 

 

6. Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist

 

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil tellimus@atf.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

6.4 Raha kantakse üle ainult samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

 

 

7. Tagastusõigus

 

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.(Ei kehti juriidilisele isikule ega firmale.)

7.2 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid. Kauba pakend võib olla nähtavalt avatud ainult juhul kui teistmoodi ei oleks olnud võimalik kaubaga tutvuda.

7.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega audio-, videosalvestistele, arvutitarkvarale ja toodetele, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades.

7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-mailile tellimus@atf.ee, lisades kirjale kauba ja pakendi foto. Taotluse vorm allalaadimiseks: Taotluse vorm

7.5 Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve ja tootjapoolne täidetud andmetega garantiitalong kui see on nõutud.

7.6 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul toote tagastamisest.

7.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.8 Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Teenuse kasutaja.

7.9 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toote seisund on halvenenud, siis Teenuse osutajal on õigus nõuda vastavalt juhtumile toote väärtuse vähenemise hüvitamist Teenuse kasutajalt. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral
vastutab Teenuse kasutaja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

 

8. Pretensioonide esitamise kord

 

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

8.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe Kasutuslepingu lisaks nr. 1 oleva „Arvutimarket OÜ pretensioonide käsitlemise korrale”.

 

 

9. Isikuandmed ja nende kasutamine

 

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.5 Isikuandmeid töötleb Arvutimarket OÜ, Õismäe tee 1A/1B, 13514 Tallinn, registrikood 14883925.

9.6 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.9 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid juhul edastatakse kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isikule kellel on selleks seaduslik õigus kui see toimub Teenuse kasutaja muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.

9.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

9.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

 

 

10. Vastutus

 

10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuse. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingust vastasest, seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

 

 

11. Erimeelsused

 

11.1 E-poe Kasutuslepingust ja kasutamistingimustest tulenevad erimeelsused Teenuse kasutja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus või Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjonis. Rohkem infot komisjoni kohta

 

 

 12. Kasutamistingimused

 

12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun ATF'i E-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega

 

 

Arvutimarket OÜ E-poe Kasutusleping

kehtiv alates 01.07.2009

 

 

Arvutimarket OÜ e-poe kasutuslepingu Lisa nr. 1.

Arvutimarket OÜ - PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

 

1. ATF´i (Arvutimarket OÜ) poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

 

 

 

2. Mõisted:

2.1 Ekspertiis - Arvutimarket OÜ hooldusosakonna (mõnel juhul ka toote maaletoojafirma poolt teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

2.2 Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul kui klient ei ole Arvutimarket OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

 

 

 

3. Pretensiooni võib esitada toote konstruktsiooni-, tootmis-, ja materjalivigadele.

 

 

 

4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

 

 

 

5. Pretensiooni esitamise aluseks on toote müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong kui see on tootja poolt nõutud.

 

 

 

6. Pretensiooni võib esitada ATF'i esindusse.

 

 

 

7. Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

7.1 Häirete eest toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

7.2 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

7.3 Häirete eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;

7.4 Häirete eest toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;

7.5 Häirete eest toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);

7.6 Häirete eest, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku);

7.7 Rikete eest toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;

7.8 Tootesse kliendi poolt installeeritud operatsioonisüsteemiga ja muu tarkvaraga mittesobiva tarkavara poolt põhjustatud häirete eest, mis ei ole ostetud Arvutimarket OÜ-st;

7.9 Arvuti rikete eest, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;

7.10 Puuduste eest juhul, kui tootetel ja detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised rikutud, vahetatud või eemaldatud.

 

 

 

8. Arvutimarket OÜ ei vastuta:

8.1 Remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest.

8.2 Defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul kui defekt on ilmnenud remondi käigus või kui klient ei teavitanud selle esinemisest toote remonti toomisel hetkel.

 

 

 

9. Kui remonti toodud toodet ole kasutatud vastavalt toote kasutamistingimustele, siis pretensiooni esitamise õigus tootele ei laiene ning kliendi nõusolekul remondib Arvutimarket OÜ toote vastavalt kehtivale hinnakirjale

 

 

 

10. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.

 

 

 

11. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Arvutimarket OÜ tõestab, et tootel esinevad puudused on tekkinud ostja süül.

 

 

 

12. Kui klient esitab toote kohta pretensiooni peale kuue kuu möödumist ostukuupäevast ja remondi käigus selgub et toode on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 

 

 

 

13. Kui pretensiooni aluseks oleva toote remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud pakub Arvutimarket OÜ Teenuse kasutajale asendada toode samaväärse asendustootega.

Kui Teenuse kasutajal ei soovi asenduskaupa, tagastab Arvutimarket OÜ hiljemalt 14 päeva jooksul Teenuse kasutajale kauba eest makstud summa.

 

 

 

Arvutimarket OÜ

01.07.2009